جلسه مدیریتی سرپرستان و مسئولین واحدهای ستادی در شبکه بهداشت و درمان دیلم برگزار گردید

16 امرداد 1396
جلسه سرپرستان با مسئولین واحدهای ستادی شبکه با حضور سرپرست شبکه و معاون بهداشت و رئیس امور عمومی با موضوع حدود انتظارات از سرپرستان در واحدهای بهداشتی و امور اداری برگزار گردید.

جلسه سرپرستان با مسئولین واحدهای ستادی شبکه با حضور سرپرست شبکه و معاون بهداشت و رئیس امور عمومی با موضوع حدود انتظارات از سرپرستان در واحدهای بهداشتی و امور اداری برگزار گردید.
به گفته معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دیلم در این جلسه  سرپرست شبکه بهداشت و درمان ومعاون بهداشت ومسئولین واحدهای بهداشتی ستادی  و امور عمومی انتظارات خود را از سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت و مشکلات و نقاط ضعفی که دربازدیدها و کمیته های برگزار شده در 4 ماهه اول سال 1396از مراکز خدمات جامع سلامت مشاهده شده بود به سرپرستان محترم مراکز ارائه دادند.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دیلم در این جلسه به موارد مهمی از جمله تدوین برنامه هفتگی توسط سرپرست مرکز – همراهی سرپرست با بازرسین در بازدید از صنوف مرتبط- برگزاری هدفمندو مرتب و پیگیرانه جلسات ماهیانه مرکز  -تاکید بر تکمیل سامانه بهداشت محیط توسط پرسنل مربوطه – نظافت و چیدمان مرکز و نگهداری مناسب از وسایل و تجهیزات اتاق توسط کلیه پرسنل -ارسال  پسخوراند بازدید شبکه از مراکز-برنامه ریزی بر سیاستها و شاخص های ارسالی-پیگیری برنامه ها و کمیته های مرکز- بررسی و نکمیل چک لیست سرپرستان از واحدهای تابعه مرکز-بازآموزی مراقبین سلامت- پیگیری نتایج استانداردسازی توسط سرپرستان و رفع ایرادات –تاکید بر بازدید سرپرست از واحدهای تابعه و تهیه گزارش- پایش فصلی برنامه عملیاتی  مرکز و پایش ماهیانه شاخص های قابل استخراج از سامانه سیب طبق فرمت ارسالی از شبکه تاکید گردید.


کلمات کلیدی:
جلسه.سرپرستان.مراکز     شبکه.بهداشت.درمان.دیلم    

تاریخ بروز رسانی:   16 امرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >