بازدید فرمانداردیلم ازپروژه های عمرانی بهداشت ودرمان شهرستان

12 مهر 1393
فرماندار دیلم به همراه معاونت عمران وبرنامه ریزی فرمانداری ،رییس شبکه بهداشت ودرمان ورییس بیمارستان بقیه الله العظم (ع) ازمهمترین پرژه های عمرانی فصل بهداشت ودرمان دربیمارستان ومرکز درمانی امام رضا (ع) شهرستان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت دیلم:
فرماندار شهرستان دیلم به همراه معاونت عمران وبرنامه ریزی فرمانداری ،رییس شبکه بهداشت ودرمان ورییس بیمارستان بقیه الله العظم (عج) ازمهمترین پرژه های عمرانی فصل بهداشت ودرمان دربیمارستان ومرکز درمانی امام رضا (ع) شهرستان بازدید کردند.


ناصری رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان طی  این بازدیدازجریان آخرین عملیات اجرایی ،احداث بخش زنان وزایمان ،احداث بخش بستری وتغییرات معماری درفضای داخلی بیمارستان به منظور بهسازی وراه اندازی اتاق عمل بیمارستان توضیحاتی دادند.
فرماندار شهرستان دیلم دراین بازدید،مجددبراهمیت واولویت فصل بهداشت ودرمان درپروژه های عمرانی شهرستان درسال جاری تاکیدکرد.

قاسم قائدی بیان داشت :روند پیگیری پروژه های یاد شده مناسب ومطلوب است وانتظار می رود تادهه فجر امسال بخش اعظمی ازپروژهای مذکوربه بهره برداری برسد وانتظارات دیرینه وبحق مردم شهرستان در داشتنن یک بیمارستان واقعی باراه اندازی هردواتاق عمل ،بخش زنان وزایمان  و بخش بستری ،بهسازی فضاهای داخلی موجودبیمارستان وهمچنین تکمیل تجهیزات بخش آزمایشگاه مرکزدرمانی امام رضا (ع) تحقق یابد.


فرمانداروهیئت همراه درادامه بازدید درمرکز درمانی امام رضا (ع)بررونداجرایی آخرین تغییرات ،درراستای بهسازی فضاهای داخلی همچنین راه اندازی آزمایشگاه جدیدمرکزبازدید به عمل آوردند.

محمدطاهری معاون عمران وبرنامه ریزی فرماندار شهرستان دیلم تصریح کرد:درسال جاری بالغ بر 2میلیارد و300ملیون تومان از سهم اعتبارات شهرستان ،یعنی معادل حدود 11%اعتبارات به فصل بهداشت ودرمان اختصاص یافته است .


کلمات کلیدی:
بازدید.فرماندار.دیلم     پروژه.های.عمرانی     بیمارستان.دیلم     مرکزامام.رضا(ع)    

تاریخ بروز رسانی:   12 مهر 1393

تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >