جمعیت


31 ارديبهشت 1399
30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.

 

31 خرداد 1395
برپایی نمایشگاه پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت
نمایشگاه پویایی ،بالندگی و جوانی جمعیت در شهرستان بندر دیلم با حضور مسئولین ادارات افتتاح گردید

 
 
 
< >