زنده


31 ارديبهشت 1399
30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.

 

7 مهر 1398
کمیته فعالیتهای پیشنهادی هفته سالمند در مهرماه 98 با حضور مسئولین واحدهای ستادی برگزار گردید.
هفته جهانی سالمند با شعار" فرصت های برابر برای تمام سنین" از 3 تا 9 مهرماه در شهرستان اجرا می گردد.به همین منظور جلسه فعالیتهای پیشنهادی این هفته با حضور کلیه مسئولین واحدهای ستادی در اول مهرماه برگزار گردید.

 
 
 
< >