پزشکی


5 آذر 1396
ارایه خدمات دندانپزشکی به دانش آموزان مقطع ابتدایی دبستان شهید دکتر حسن آیت روستای حصار با استفاده از کلینیک سیار دندانپزشکی بصورت آزمایشی و رایگان
خدمات دندانپزشکی به دانش آموزان مقطع ابتدایی دبستان شهید دکتر حسن آیت روستای حصار از توابع بندر امام حسن شهرستان دیلم با حضور اولیاء دانش آموزان و با استفاده از کلینیک سیار دندانپزشکی و بصورت آزمایشی و رایگان انجام گرفت.

 
 
 
< >