زایمان زودرس و مرگ میر نوزادی در شهرستان دیلم کاهش یافت

14 آبان 1397
معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت:با اجرای برنامه مداخله ای درصد زایمانهای زودرس در شهرستان دیلم از 8/7 درصد به 7/4 درصد در 6 ماهه اول سال 1397 کاهش یافته است

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم،انتقام عزیززاده معاون شبکه بهداشت و درمان طی مصاحبه ای اظهار داشت:با اجرای برنامه مداخله ای درصد زایمانهای زودرس در شهرستانه دیلم از 7/8 درصد به 7/4 درصد در 6 ماهه اول سال 1397 کاهش یافته است
عزیززاده افزود:در 6 ماهه نخست سال 96 تعداد 30 زایمان زودرس در شهرستان دیلم اتفاق افتاده بود که با اجرای برنامه مداخله ای به 15 مورد در 6 ماهه اول سال 97 تقلیل یافته است
معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت:زایمان زودرس یکی از علل مهم مرگ و میر نوزادی در سال 96 در دیلم بود
وی با اشاره به تدوین و اجرای برنامه مداخله ای جهت پیشگیری از زایمان زودرس نیز افزود:پس از اجرای برنامه تعداد مرگ و میر نوزادی و مرده زایی که در 6 ماهه اول سال 96 شش مورد مرده زایی و شش مورد مرگ نوزادی بود در 6 ماهه اول سال 97 به صفر رسید
انتقام عزیززاده در انتها خاطرنشان کرد:برنامه مداخله ای از نیمه دوم سال 96 تاکنون در حال اجرا میباشد

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.