غلامرضا گله گیری زاده


سمت: مسئول خدمات اداری

پست سازمانی: بهیار

تحصیلات: دیپلم بهیاری

تاریخ استخدام: 29/4/1371


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >