حسن عطارزاده


سمت: مسئول دفتر حراست

تحصیلات: کارشناس کامپیوتر

پست سازمانی:متصدی امور دفتری

تاریخ استخدام: 1386


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >