مهدی دامشی


سمت: کارشناس مسئول واحد فنآوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناس کامپیوتر -گرایش نرم افزار

پست سازمانی: کارشناس کامپیوتر

تاریخ استخدام: 17/7/1391 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >