فریده فیاضی


سمت: کارشناس مسئول گسترش شبکه

 پست سازمانی: مدیر آموزشگاه بهورزی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

تاریخ استخدام: 1376


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >