فریده فیاضی


سمت: مدیر اموزشگاه

تحصیلات: کارشناس پرستاری

پست سازمانی: مدیر آموزشگاه بهورزی

تاریخ استخدام: 1376


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >