صادق شریفی


سمت: کارشناس مسئول واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

پست سازمانی: کارشناس بهداشت روانی

تاریخ استخدام: 1368


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >