رییس شبکه


رییس شبکه:محمود ذاکریریئس

تحصیلات:لیسانس مدیریت

سوابق اجرایی و مدیریتی:

از سال سال 78 تا 86 مسئول کارگزینی شبکه بهداشت

از سال 86 تا 93ریئس اداره امور عمومی

از سال 93تا 95 حسابرس داخلی بیمارستان شهید چمران شیراز

از تاریخ 1/8/95 تا کنون ریئس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >