خدیجه حسینی


سمت: کارشناس مسئول سلامت خانواده

کارشناس برنامه مادران و تنظیم خانواده و سالمندان

تحصیلات: کارشناس مامایی

پست سازمانی: کارشناس مسئول بهداشت خانواده

تاریخ استخدام: 1377


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >