شهریار گله گیر


سمت: مسئول اورژانس 115

تحصیلات: تکنسین فوریتها

سابقه کار: 21 سال


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >