انبار دارویی


شرح وظایف:

1- مطالعه و بررسي ثبات شكل داروئي با گذشت زمان
2- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي مربوط به امور دارو و تهيه طرحها و پيشنهادات اصلاحي
3- رسيدگي اوليه به مدارك ارائه شده جهت صدور پروانه ها
4- انجام آزمايشهاي ميكروبيولوژي از فراورده هاي داروئي
5- تنظيم مقررات موضوعه
6- كنترل وتعيين مقدار مواد موثر در فراورده هاي داروئي كه داراي يك ماده موثر باشند
7- انجام امور فني و اداري تحت نظر سرپرست در صورت لزوم
8- شركت در كميته هاي داروئي و ارائه نظرهاي مشورتي در صورت لزوم
9- بررسي صحت روش كنترل محصولات اختصاصي كه توسط سازندگان ارائه مي شود 
10- انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق


چارت سازمانی انبار دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >