کبری خرم آبادی


سمت: مسئول دبیرخانه و بایگانی

پست سازمانی: متصدی امور دفتری

تحصیلات: زیر دیپلم

سابقه کار: 10 سال


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >