خدمات اداری


شرح وظایف:

1- نظارت بر انجام امور تداركاتي واحد مربوطه طبق دستورالعملهاي موجود
2- مراقبت در حسن اجراي تعميرات ساختمانهاي واحد مربوطه ، نظارت بر تامين آب و و برق و تلفن و برودت و گرما و انتظامات 
3- نظارت بر كنترل و ورود و خروج افراد ، وسائط نقليه
4- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق


چارت سازمانی خدمات اداری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >