پیشگیری و مبارزه با بیماریها


 

معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از واحدهای مهم در عرصه خدمات بهداشتی در جهت حفظ سلامت جامعه از طریق شناسائی موارد بیماریها ، درمان و پیگیری آنها می باشد.
واحد مبارزه با بیماریها از دو قسمت عمده مبارزه با بیماریهای واگیر ( مثل سالک، مالاریا، سل، تب مالت، بیماریهای ویروسی و...) و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر ( مثل دیابت، فشارخون، بیماریهای قلبی عروقی، تالاسمی و...) می باشد.
از عمده فعالیتهای این واحد در راستای دستیابی به هدف مهم حفظ سلامت جامعه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

شرح وظایف:

1.        آموزش گروههای مختلف جامعه، گروههای در معرض خطر، پرسنل شبکه و پرسنل سایر ادارات؛
2.      بیماریابی جهت شناسائی موارد بیماریهای واگیر مثل تهیه لام نمونه خون بصورت اکتیو و پاسیو جهت شناسائی بیمار مبتلا به مالاریا، تهیه نمونه خلط از بیمار مشکوک با سرفه بیش از دو هفته جهت شناسائی بیمار مبتلا به سل، تهیه نمونه مدفوع جهت شناسائی بیمار مبتلا به التور و...؛
3.      شناسائی بیماران و شروع درمان جهت برخی از بیماریها بصورت رایگان مثل سل، ملاریا و سالک؛
4.      استقرار پایگاه دیده ور آنفلوآنزا جهت شناسائی و مراقبت بیماران مبتلا؛
5.      فعال بودن پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی(قرنطینه) جهت آموزش و شناسائی بیمارانی که از خارج از کشور وارد شده اند؛
6.      استقرار واحد هاری جهت مراقبت و شروع درمان موارد حیوان گزیده برای جلوگیری از ابتلا به هاری؛
7.      تهیه لام خون بصورت اکتیو( فعال) از اتباع خارجی هر 15 روز یکبار؛
8.      واکسیناسیون گروههای مختلف جامعه در برابر بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن؛
9.      بررسی طغیان و اپیدمی بیماریهای واگیر جهت کنترل بروز آنها؛
10.     جلوگیری از بروز برخی بیماریها مثل بتا تالاسمی ماژور از طریق ارجاع به مرکز مشاوره ژنتیک و نمونه برداری از جنین؛
11.     اجرای طرح کشوری غربالگری فشار خون جهت شناسائی بیماران مبتلا؛
12.   ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث بیمارستانی؛
13.   غربالگری و شناسائی نوزدان مبتلا به کم کاری غده تیروئید( هیپوتیروئید) و شروع درمان موارد شناسائی شده؛
14.   مراقبت قرار دادن بیماران دیابتی در واحد دیابت شامل: درمان، آموزش و مشاوره؛
15.   تحت مراقبت ماهیانه بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت توسط بهورز و هر سه ماه توسط پزشک
16.   هماهنگی های بین بخشی و برون بخشی جهت کنترل بیماریها؛
17.   ثبت و تجزیه و تحلیل آمار از طریق برنامه های نرم افزاری و پورتال وزارت بهداشت؛
18.   بزرگداشت مناسبتهای بهداشتی و انجام فعالیتهای ویژه در این ایام؛
19.   پایش فعالیتها در واحدهای محیطی و ستاد؛
20.   ارسال پس خوراندآماری به مراکز بهداشتی درمانی و مطبهای خصوصی جهت اطلاع از وضعیت بیماریها
 
سیاستهای واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهادر سال 91 
-1مراقبت 90% بیماران دیابتی توسط بهورز.
-2 مراقبت 90% بیماران دیابتی توسط پزشک.
-3 مراقبت 90% بیماران فشارخونی توسط بهورز.
-4 مراقبت 90% بیماران فشارخونی توسط پزشک.
 -5آزمایش سالانه بیماران پره دیابتیکی به میزان 70%.
 -6فشارخون کنترل شده بیماران روستایی به میزان 73%.
-7 تحت مراقبت و درمان قرار دادن 100% بیماران فشارخونی و دیابتی جدید شناسایی شده در سال 1390.
-8 پیگیری درمان 100% بیماران هیپوتیروئیدی جدید شناسایی شده.
-9 غربالگری 100% کودکان بدنیا آمده جهت تشخیص هیپوتیروئیدی.
-10 تحت پوشش قرار دادن 95 % بیماران دیابتی روستایی در کلینیک دیابت.
-11 انجام آزمایش HbA1c  جهت20% بیماران دیابتی روستایی حداقل 2 بار در سال جهت     هر بیمار.
-12کشف و پیگیری 100% زوجین مشکوک به تالاسمی و معرفی به مرکز PND
-13نمونه گیری از 40% موارد اسهال در مراکز شهری، 20% بیمارستان و حفظ 76 درصدی نمونه التور در مراکز روستائی
-14تهیه لام خون از بیماران مشکوک به مالاریا هر 15 روز یکبار جهت بیماریابی فعال (افاغنه هر 15 روز یکبار).
-15بروز 0.3% در هر 10000نفر بیماری تب مالت
-16میزان بروز 15 در هر 10000 نفر حیوان گزیدگی
-17میزان بروز 10 مورد در هر 10000 نفر بیماری سالک
-18شناسائی، درمان و پیگیری بیماریهای واگیر شناسائی شده( سالک، مالاریا، سل، تب مالت و...)
-19واکسیناسیون کلیه گروههای هدف ( کودکان زیر 6 سال، سربازان، مادران باردار، موارد حیوان گزیده، بیماران مبتلا به HIV ، پرسنل بهداشتی درمانی و سایر ادارات جهت هپاتیت و آنفلوآنا و سایر گروههای در معرض خطر)
 
   


چارت سازمانی پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >