بهبود تغذیه جامعه


 

آشنایی با واحد بهبود تغذیه جامعه:

از آنجا که يکي از اهداف PHC تلاش در جهت بهبود تغذيه جامعه مي باشد از جمله بخش هاي طراحي شده در سيستم بهداشت، واحد تغذيه مي باشد که عمده فعاليت آن اجراي اقداماتي است که به بهبود تغذيه در سطح جامعه و خصوصا گروههاي آسيب پذير کمک مي کند.واحد بهبود تغذیه جامعه شهرستان دیلم  همراستا با رسالت دفتر بهبود تغذیه جامعه با هدف افزایش آگاهی های تغذیه ای افراد و ارتقاء عملکرد ایشان در امر غذا و همچنین بهبود تغذیه افراد آسیب پذیر(کودکان،زنان باردار و شیرده،سالمندان) و رژیم درمانی در بیماری دیابت ، سوء تغذیه پروتئین- انرژی کودکان و ... فعالیت خود را پیش می برد.
رسالت دفتر بهبود تغذیه جامعه:کمک به بهبود امنیت غذایی و ارتقا کیفیت تغذیه مردم از طریق ارتقا سطح دسترسی فیزیکی ,اقتصادی ,افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای جامعه و رهایی از بیماری ها با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع رسانی و آموزش ,مشارکت در اجرای طرح های تغذیه ای، پایش و اقدامات پیشگیرانه و درمانی در قالب ارزشهای اسلامی و انسانی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران.

 برنامه ها و اهداف:

 ارتقاء سلامت تغذیه ای و بهبود کیفیت رشد کودکان زیر 6سال.
کاهش سوء تغذیه و ارتقاء سلامت تغذیه ای زنان باردار و شیرده.3بهبود سلامت تغذیه ای سایر گروه های جامعه.
تامین ریزمغذی ها و آموزش تغذیه جهت پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی ها (آهن،روی،کلسیم،ویتامین      A,D,Bو عوارض ناشی از آن در گروه های آسیب پذیر (کودکان،دختران دانش آموز،زنان باردار و شیرده).
 ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع بیماری های مزمن

 


چارت سازمانی بهبود تغذیه جامعه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >