آموزش سلامت


 

 

معرفی واحد آموزش سلامت :

واحد آموزش سلامت واحدي است كه برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي مركز بهداشت شهرستان را بعهده دارد برنامه هاي آموزشي بنحوي بايد اجرا گردد كه باعث ارتقاء سطح سلامت و ترويج بهداشت در جامعه
گردد . اين امر زماني ميسر است كه آموزشها منجر به تغيير رفتار گردد و تك تك افراد بتوانند در رفع مشكلات و معضلات بهداشتي خود تلاش نمايند و از امكانات موجود خدمات بهداشتي درماني در جامعه بهرمند گردند.


شرح وظایف :
 بررسي و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات آموزش بهداشت به منظور تعيين نيازها و اولويتها
همكاري در تشكيل كميته هاي فني و علمي و شركت در كميته ها واستفاده از تجربيات كارشناسان به منظور تهيه مواد آموزشي و انتخاب مناسبترين تكنولوژي آموزشي
 نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي آموزشي و پايش روند برنامه هاي تدوين شده و در دست اجرا
 برقراري ارتباطات و هماهنگي درون بخشي به منظور برنامه ريزيهاي ستادي آموزش بهداشت
 برگزاري سمينارها ، كنفرانسها و كارگاههاي آموزشي
 تهيه و توليد رسانه هاي آموزشي مختلف اعم از فيلم ، اسلايد ، فيلم ويدئوي و نشريات گوناگون متناسب با فرهنگ جامعه
 برقراري ارتباطات و هماهنگي بين بخشي به منظور جلب مشاركت آنها در توسعه بهداشت
 پيشنهاد و برگزاري دوره هاي بازآموزي جهت ارتقاي دانش و مهارت كاركنان


چارت سازمانی آموزش سلامت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >