برنامه پزشک خانواده


برنامه پزشک خانواده:

برنامه پزشک خانواده از مردادماه 84 با هدف دسترسی آسان و مناسب خدمات سلامت برای مناطق شهری و روستایی در شهرستان دیلم اجرا گردید.در حال حاضر 17480 نفر در شهرستان دیلم تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند.

اهم وظایف تیم پزشک خانواده:

1- کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی مردم

2- دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی در مناطق دور افتاده شهرستان

3- کاهش هزینه های دارویی، آزمایشگاه و رادیولوژی

4- رعایت سیستم ارجاع

5- آشنایی کامل پزشک به وضعیت سلامت خانوار تحت پوشش با تشکیل پرونده سلامت و انجام معاینات سالیانه

6- پیگیری وضعیت سلامت بیمه شدگان از طریق تشکیل پرونده   


چارت سازمانی برنامه پزشک خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >