سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد


 

معرفی واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد:
واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم به لحاظ تشکیلاتی در زیر مجموعه معاونت بهداشتی شهرستان قرار گرفته که فعالیتهای خود را بر اساس سیاستها و برنامه های اعلامی از سوی واحد استان هماهنگ و اجراء مینماید.

 

وظائف واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد:

روستا: عمدتا" دو وظیفه کلی آموزش وپیگیری و مراقبت از بیماران را بعهده دارد.
آموزش در چهار مولفه زیر مورد هدف میباشد:
1- مهارتهای زندگی
2- مهارتهای فرزند پروری
3- حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا
4- پیشگیری از سوء مصرف مواد.

شهر: وظیفه اصلی آموزش شهروندان میباشد.
محورهای آموزش همان چهار مولفه آموزش در روستاها میباشد.

دیگر هدفها:
1-مشاوره مورد نیاز به مراجعین.
2- همکاری برون بخشی با دیگر سازمانها و نهادی شهرستان.
3-همکاری درون بخشی.


چارت سازمانی سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >