بهداشت دهان ودندان


شرح وظایف:

  1- برنامه ریزی در راستای اهداف بهداشت دهان و دندان و نظارت بر اجرای برنامه های تعیین شده  و فعالیتهای داندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

2- هماهنگی و نظارت بر خرید تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی

3- هماهنگی جهت تعمیر قطعات دندانپزشکی

4- بازدید و پایش مراکز

5- جمع آوری  اطلاعات و آمار مربوط به واحد های دندانپزشکی به منظور رسیدن به اهداف  تعیین شده.

 

 اهداف تعیین شده به شرح  زیر  می باشد:

 1- نسبت معاینه افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 50درصد باشد. 
 2- نسبت کشیدن دندان افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 20درصد باشد.
 3- نسبت ترمیم(آمالگام)دندان افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 5درصد باشد.
 4- نسبت ترمیم(کامپوزیت)دندان افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 8درصد باشد.
 5- نسبت ترمیم(گلاس اینومر)دندان افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 5/درصد باشد.
 6- نسبت جرمگیری و بروساژ دندان افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 8/5درصد باشد. 
7- نسبت رادیولوژی افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 2درصد باشد. 
8- نسبت پالپوتومی افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 2درصد باشد.
 9- نسبت فلوراید تراپی افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 1درصد باشد. 
10- نسبت فیشوسیلانت افراد مراجعه کننده به مجموع خدمات ارائه شده در ماه 3درصد باشد.  
 


چارت سازمانی بهداشت دهان ودندان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >