آمار و انفورماتیک


شرح وظایف:

1- نظارت بر تهيه آمار واحدهاي محيطي
2- جمع بندي آمار شهرستان و ارسال به مركز استان
3- تهيه بموقع اطلاعات جمعيتي ، پرسنلي شهرستان
4- تهيه پسخوراند آماري جهت واحدهاي محيطي
5- جمع آوري اطلاعات طرح DTARH و ارسال به استان
6- جمع آوري اطلاعات مربوط به طرح ICD و ارسال به استان
7- ساير امور محوله طبق دستور مافوق


چارت سازمانی آمار و انفورماتیک
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >