آموزش ضمن خدمت


شرح وظایف:

1- تعیین اهداف و خط مشی و سیاستهای آموزشی

2- کنترل و نظارت و هماهنگ کردن فعالیتهای مختلف آموزشی در برگزاری کارگاههای آموزشی

3- ارزیابی دوره های آموزشی

4- ثبت اطلاعات آموزشی هر فرد در سیستم نرم افزار آموزش ضمن خدمت

5- صدور گواهینامه های آموزشی


چارت سازمانی آموزش ضمن خدمت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >