پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی


معرفی پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی:

پست قرنطینه دریایی دیلم از تاریخ 20/9/75 به عنوان یک واحد در مرکز بهداشتی درمانی امام رضا(ع) شروع بکار نمود.
در سال تاریخ 20/9/80 ساختمان قرنطینه دریایی در کنار پست نمره 4 نیروی انتظامی افتتاح گردید .بعد از افتتاح ساختمان خدماتی از قبیل آموزش ملوانان در خصوص بیماریها،لوله کشی لنج ها،جونده کشی وبازدید از لنج ها به مراجعین ارائه شد. پس از ان نام پست قرنطینه دریایی به نام پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی تغییر نام یافت.
درسال 1389 پایگاه از نظر فضای فیزیکی مرمت و بازسازی گردید. همچنین این پایگاه مجهز به وسایل سمعی و بصری مثل تلویزیون،ویدئو سی دی برای آموزش ملوانان است.
درحال حاضر خدماتی از قبیل آموزش ملوانان،توزیع وسایل پیشگیری(کاندوم)،آموزش ملوانان در خصوص اولویت های آموزشی شهرستان شامل بیمارهای قلبی عروقی،تغذیه و دیابت و توجیه ناخدای لنج در خصوص نحوه استفاده از پودر ORS در لنج درصورت ابتلابه بیماریهای اسهالی در دریا آموزش داده می شود.  


چارت سازمانی پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >