معاون بهداشتی


 

معاون امور بهداشتی : انتقام عزیززاده کشمش تپه

تحصیلات: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

سوابق اجرایی و مدیریتی:

کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها از سال 84 تا کنون


چارت سازمانی معاون بهداشتی
Skip Navigation Links.
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   گسترش شبکه   گسترش شبکه
Collapse   برنامه پزشک خانواده   برنامه پزشک خانواده
  کبری آزاد
Collapse   آمار و انفورماتیک   آمار و انفورماتیک
  زهرا اخلاق
Collapse   آموزش ضمن خدمت   آموزش ضمن خدمت
  مریم قنواتی
Collapse   رابطین بهداشتی   رابطین بهداشتی
  زهرا اخلاق
  فریده فیاضی
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
  فاطمه علیمرادی
  فرزانه خلیفه ای
Collapse   سوانح وحوادث   سوانح وحوادث
  علیرضا توکلی مهر
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  خدیجه حسینی
  مریم هاشمی
  مریم حمادی
Collapse   پیشگیری و مبارزه با بیماریها   پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Collapse   پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی   پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی
  علی پایمرد
  حکمت اله مرادی موگرمون
  مرتضی متانت
  زینب دهداری
Collapse   سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد   سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
  صادق شریفی
Collapse   بهداشت دهان ودندان   بهداشت دهان ودندان
  سیده رقیه فاطمی
Collapse   آموزشگاه بهورزی   آموزشگاه بهورزی
  فریده فیاضی
  زهره دیلمی
  فاطمه علیمرادی
  فاطمه محمدی
  صفیه مختاری
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  زینب جودان
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  زهره دیلمی
Collapse   بهبود تغذیه جامعه   بهبود تغذیه جامعه
  آذین صبوری
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  سیده رقیه فاطمی
Collapse   پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی   پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی
Collapse   خانه های بهداشت   خانه های بهداشت
Collapse   عامری   عامری
  غلامشاه انصاری مقدم
  صغری غلامی
  رقیه آقاجری
  شیرزاد خدری
Collapse   بنه خاطر   بنه خاطر
  فاطمه عباسیان
Collapse   کنارکوه   کنارکوه
  بمانجان تنگستانی
Collapse   بیدو   بیدو
  صدیقه طوفانی
Collapse   بنه اسماعیل   بنه اسماعیل
  منا کاوی نژاد
  علی تائی
Collapse   ضمیمه سیامکان   ضمیمه سیامکان
  محمد بهبهانی
  سیده زهرا موسوی
Collapse   گاوزرد   گاوزرد
  شیرزاد خدری
  زیور جوهری
Collapse   والفجر   والفجر
  کبری خضری
Collapse   بوالفتح   بوالفتح
  علی عارفی
  نرگس لیراوی دیلمی
Collapse   لیلتین   لیلتین
  رضا سراجی
  زهرا سراجی
Collapse   حصار   حصار
  ابراهیم زیارتی
  فریبا امیرلیراوی
Collapse   مراکز بهداشتی و درمانی   مراکز بهداشتی و درمانی
Collapse   مرکز امام رضا   مرکز امام رضا
  اسماعیل جوکاری
  دکتر محمد حسین پورابراهیم
  دکتر محمد محمد پور
  دکتر سولماز نجفی
  دکتر هنگامه محمدی
  اسماعیل جوکاری
  مجمدباقر محتجب
  طاهره بازودار
  وحیده کفائی
  جواهر جوکار
  سیده مریم حسینی
  مریم حمادی
  مدینه خلیلی
  صدیقه بیگم شکری
  غلامرضا حسین زاده فرد
  لیلا پاپری مقدم
  علی صادقیان
  عبدالرحمان وحیدی پناه
  غلامعباس قزل بیگلو
  راضیه بوستان پردازی
  عصمت لیراوی
  مریم توکل
  مریم نعمتی
  احمد احمد زاده
  علی شیرخارا
Collapse   کلینیک دیابت   کلینیک دیابت
  علی صادقیان
  آذین صبوری
  دکتر عطاءله رشیدی
Collapse   مرکز حضرت فاطمه   مرکز حضرت فاطمه
  مژگان حمیدی
  دکتر سیده فاطمه فاطمی
  اسفندیار همتی
  مسلم بهبهانی
  معصومه داوودی
  زینب زارعی
  مرضیه بشیری
  سیده حکیمه محمدی مطلق
  خدیجه ترکزاده
  سمیه دریانورد
  نعمت اله حیدری
  مرتضی صاحبی
  دکتر رقیه احمدی
  فاطمه عباسیان
  نرگس لیراوی دیلمی
  فاطمه حقیقت
  دکتر زهرا قنواتی پور
Collapse   مرکز شهید حسینی زاده امام حسن   مرکز شهید حسینی زاده امام حسن
  اسفندیار همتی
  دکتر نسیرن مغانلو
  دکتر فاطمه صادقی
  دکتر روناک دزفولیان
  دکتر سیده مهزاد بلادی مقدم
  شمسی منصوری
  علیرضا خواجه گیری
  ختن حسینی
  لیلا لهراسبی
  شکراله علیمرادی
  عبدالعلی مجرد
Collapse   مرکز امام سجاد(ع) سیامکان   مرکز امام سجاد(ع) سیامکان
  دکتر زهرا خضری
  نگین عطایی
  فاطمه بهبهانی
  عبدالعلی اکبری

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >