مرکز امام رضا


 

سرپرست مرکز: دکتر عطاءاله رشیدی

تحصیلات: پزشک عمومی

معرفی مرکز امام رضا(ع)

مرکز  بهداشتي درماني شهري امام رضا(ع) واقع در شهر ديلم و مجر ي برنامه پزشک خانواده مي باشد. داراي بخشهاي مختلف پزشک ، دندانپزشکي، آزمايشگاه، مامايي ، احياء و تزريقات و پانسمان ، بهداشت خانواده، بهداشت محيط ، مبارزه با بيماريها و رابطين بهداشتي بوده و کلينيک ديابت شهرستان با بالغ بر 600 بيمار تحت پوشش در اين مرکز ارائه خدمت مي نمايد.

ارائه دهنده خدمات دربخشهای:

1- پزشک عمومی: ویزیت کلیه بیماران مراجعه کننده در چارچوب مقررات - اجرای برنامه پزشک خانواده و تکمیل پرونده های سلامت خانواده بیمه شدگان روستایی- ویزیت و معاینه مادران باردار،کودکان(گروههای هدف)در قالب برنامه های مانا،سلامت مادران،کودک سالم

2- مامایی: اجرای برنامه های پزشک خانواده –ویزیت کلیه زنان مراجعه کننده به واحد-انجام مراقبتهای زنان در دوران بارداری و پساز زایمان-درمان بیماران دارای بیماری زنان و ارجاع به پزشک –پیگیری انجام معاینات سالیانه بیمه شدگان روستایی-تکمیل پرونده

3- بهداشت خانواده: مراقبت کودک سالم-مراقبت کودک بیمار-خدمات تنظیم خانواده زنان واجد شرایط- مراقبت زنان باردار(در پیش از بارداریحین و پس از بارداری)- انجام غربالگری کم کاری تیروئید در 5-3 روز –سنجش شنوایی نوزادان-ترویجتغذیه با شیر مادر-پیگیری و مراقبت سالمندان

4- پیشگیری و مبارزه با بیماریها:مراقبت و پیگیری بیماران دارای بیماریهای واگیر(تب مالت،اسهال،سالاک،سل،ایدز،مالاریا،هاری) و غیرواگیر (تالاسمی،دیابت،فشارخون و...) - پیگیری لام گیری از افاغنه - آموزش آشنایی با بیماریها به گروه هدف-جمع آوری آمار بیماریها از مطبهای خصوصی- ارسال آمار به شبکه

5- بهداشت محیط و حرفه ای: سالم سازی آب- بهسازی و بهداشتی نمودن فروشگاههای نهیه و عرضه مواد غذایی-نظارت بر وضعیت اماکن عمومی-نظارت بر بهداشت محیط مراکز و واحدها-نظارتبر کارگاههای صنعتی-آ»وزش اصول بهداشت حرفه ای و عوامل زیان آور در محیط کار به شاغلین د رکارگاهها-اجرای طرح مصرف ظروف گیاهی در فروشگاهها ی عرضه مواد غذایی و بیرون بر- نظارت بر اجرای طرح استفاده از وسایل شخصی در آرایشگاهها

6- آزمایشگاه مرکزی مراکز: انجام آزمایشهای سطح 1 و2 – نمونه گیری آزمایشات تخصصی وارسال به آزمایشگاه تخصصی بوشهر-انجام آزمایش بر نمونه های ارسالی از مراکز نومنه گیر- نظارت بر آزمایشگاه مراکز- کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاه

8- دندانپزشکی: ارائه کليه خدمات دندانپزشکي از قبیل معاینه،جرم گیری،کشیدن دندان،عصب کشی،فیشورسیلانت- ارائه آموزش به بیماران بصورت چهره به چهره –ارائه آموزش به دانش آموزان در مدارس- پذیرش دانش آموزان ارجاعی از مدارس پس از انجام معاینات دوره ای

9- تزریقات و پانسمان: ارائه کلیه خدمات سرم تراپی،تزریق و پانسمان ،بخیه و خدمات احیاء به مراجعین 

 

 

جمعيت تحت پوشش: 13836 نفر 

تعداد خانوار: 3246                       

سال تأسيس مرکز: سال 1345

تعداد پرسنل: 25 نفر                       

قدمت ساختمان: سال  1373

فاصله تا شبکه بهداشت و درمان: 700 متر             

 آدرس: بندر دیلم-خیابان شریعتی- فلکه ساعت- مرکز بهداشتی درمانی امام رضا(ع)

تلفن: 1088-1066-07724241055


چارت سازمانی مرکز امام رضا
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >