عامری


 

معرفی خانه بهداشت عامری
بزرگترین خانه بهداشت شهرستان با جمعیت 1688 نفر و 384خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده و دارای 3 روز دهگردشی پزشک و ماما و 2 روز نمونه گیری آزمایش های درخواستی در هفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: حضرت فاطمه(س) 

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی :12 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1357  

سال احداث ساختمان کنونی:  1383

آدرس: بخش مرکزی -دهستان لیراوی شمالی -روستای عامری

تلفن: 2122-07724362121


چارت سازمانی عامری
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >