بنه خاطر


 

معرفی خانه بهداشت بنه خاطر
دارای جمعیت 222 نفر و 56 خانوار بوده و مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: حضرت فاطمه(س)    

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 9کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1361     

سال احداث ساختمان کنونی:  1387

آدرس: بخش مرکزی-دهستان لیراوی شمالی - روستای بنه خاطر

تلفن: 07724322241


چارت سازمانی بنه خاطر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >