کنارکوه


 

 

معرفی خانه بهداشت کنارکوه
دارای جمعیت 369 نفر و 89خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: حضرت فاطمه(س)  

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی :15 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1368          

سال احداث ساختمان کنونی:  1372

آدرس: بخش مرکزی-دهستان لیراوی شمالی -روستای کنارکوه

تلفن: 07724322050


چارت سازمانی کنارکوه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >