بیدو


معرفی خانه بهداشت بیدو
دارای جمعیت 322 نفر و 74 خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته        می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: حضرت فاطمه(س)    

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی :15 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1370                     

سال احداث ساختمان کنونی:  1372

آدرس: بخش مرکزی-دهستان لیراوی شمالی - روستای بیدو

تلفن: 07724342085


چارت سازمانی بیدو
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >