بنه اسماعیل


 

معرفی خانه بهداشت بنه اسماعیل
دارای جمعیت 637 نفر و 138 خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته می باشد. این خانه بهداشت دارای 4 روستای قمر به نامهای باباحسنی شمالی، باباحسنی جنوبی، خواجه گیر و بنه احمد می باشد.


تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: حضرت فاطمه(س)  

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 9 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1382      

سال احداث ساختمان کنونی:  1384

آدرس: بخش مرکزی- دهستان لیراوی شمالی - روستای بنه اسماعیل

تلفن: 07724432121


چارت سازمانی بنه اسماعیل
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >