ضمیمه سیامکان


 

معرفی خانه بهداشت ضمیمه سیامکان
دارای جمعیت 1046 نفر و 215 خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده وضمیمه مرکز بهداشتی و درمانی سیامکان می باشد. این خانه بهداشت دارای 3 روستای قمر به نامهای مال شهاب، گزلوری و سیامکان کوچک می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: امام سجاد(ع) سیامکان  

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی :0 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1356         

سال احداث ساختمان کنونی:  1387

آدرس: بخش مرکزی-دهستان لیراوی جنوبی - روستای سیامکان بزرگ

تلفن:07724312231


چارت سازمانی ضمیمه سیامکان
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >