گاوزرد


 

معرفی خانه بهداشت گاوزرد
خانه بهداشت گاوزرد دارای جمعیت 381 نفر و 82 خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده می باشد. این خانه بهداشت دارای 3 روستای قمر به نامهای مظفری شمالی، مظفری جنوبی ، مال سنان می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: امام سجاد(ع) سیامکان  

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 15کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1361    

سال احداث ساختمان کنونی:  1370

آدرس: بخش مرکزی-دهستان لیراوی جنوبی - روستای گاوزرد

تلفن:07724332121


چارت سازمانی گاوزرد
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >