والفجر


 

معرفی خانه بهداشت والفجر
خانه بهداشت والفجر دارای جمعیت 262 نفر و 55 خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده می باشد. این خانه بهداشت دارای 4 روستای قمر به نامهای بازستین، شهر ویران، اسفندیاری و گره می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: امام سجاد(ع) سیامکان   

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 30کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1364     

سال احداث ساختمان کنونی:  1385

آدرس: بخش امام حسن -دهستان لیراوی جنوبی - روستای ولفجر

تلفن: 07724332181


چارت سازمانی والفجر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >