بوالفتح


 

معرفی خانه بهداشت بوالفتح
خانه بهداشت بوالفتح دارای جمعیت 186 نفر و 38 خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده می باشد. این خانه بهداشت دارای 2 روستای قمر به نامهای حسن آباد و قنات می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: امام سجاد(ع) سیامکان   

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی: 35کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1365                      

سال احداث ساختمان کنونی:  1365

آدرس: بخش امام حسن-دهستان لیراوی جنوبی- روستای بوالفتح

تلفن:07724332219       


چارت سازمانی بوالفتح
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >