شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلمچارت سازمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
Collapse   رییس شبکه   رییس شبکه
  رییس شبکه
Collapse   پایگاههای اورژانس   پایگاههای اورژانس
Collapse   اورژانس 115 شهری   اورژانس 115 شهری
  شهریار گله گیر
  محمدعلی طاهری آزاد
  حسین پیران
  علی شیخی
  رضا بهبهانی
  محمدرضا خرمی
  عبدالامام بندری
  مرتضی صاحبی
Collapse   اورژانس جاده ای حصار   اورژانس جاده ای حصار
  حسین مومنی
  حسین قناعتیان
  حشمت ابراهیمی زاده
  عبدالحمید حیدری
  سید مهدی حسینی
Collapse   اورژانس جاده ای مظفری   اورژانس جاده ای مظفری
  علیرضا شیخی
  مجید برزگر
  عبدالرضا خدری
  غلامرضا خدری
  رضا اکبری
Collapse   اداره امور عمومی   اداره امور عمومی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  اسداله خرمی
  عادل کاظمی
  اعظم دشمن زیاری
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  رضوان خلیجی
  لیلا بازویی
  معصومه مهرانفر
Collapse   درآمد و اسناد پزشکی   درآمد و اسناد پزشکی
  صدیقه بهبهانی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  بایگانی
  کبری خرم آبادی
Collapse   اموال   اموال
  فریدون رضا پور
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  احمد تراکمه
Collapse   خدمات اداری   خدمات اداری
  غلامرضا گله گیری زاده
  علی سامریان
  حسن شهاب
  اسماعیل طاهری نیا
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  نعمت اله پایمرد
  ایمان فصیحی
  غلامحسین لیراوی
  امراله خزائی
Collapse   انبار   انبار
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  امراله خزائی
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  ناصر خدری
  ناصر خدری
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  مهدی دامشی
Collapse   فنآوری اطلاعات   فنآوری اطلاعات
  مهدی دامشی
Collapse   حراست   حراست
  حسن عطارزاده
Collapse   نگهبانی   نگهبانی
  محمد آقاجری
  علی لیراوی
  محمدرضا خرمی
Collapse   کنترل و نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی   کنترل و نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
  مریم نوبخت
Collapse   انجمن اسلامی   انجمن اسلامی
  غلامرضا گله گیری زاده
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  زینب جودان
Collapse   معاون بهداشتی   معاون بهداشتی
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   گسترش شبکه   گسترش شبکه
Collapse   برنامه پزشک خانواده   برنامه پزشک خانواده
  کبری آزاد
Collapse   آمار و انفورماتیک   آمار و انفورماتیک
  زهرا اخلاق
Collapse   آموزش ضمن خدمت   آموزش ضمن خدمت
  مریم قنواتی
Collapse   رابطین بهداشتی   رابطین بهداشتی
  زهرا اخلاق
  فریده فیاضی
Collapse   بهداشت محیط و حرفه ای   بهداشت محیط و حرفه ای
  فاطمه علیمرادی
  فرزانه خلیفه ای
Collapse   سوانح وحوادث   سوانح وحوادث
  علیرضا توکلی مهر
Collapse   سلامت خانواده   سلامت خانواده
  خدیجه حسینی
  مریم هاشمی
  مریم حمادی
Collapse   پیشگیری و مبارزه با بیماریها   پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Collapse   پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی   پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی
  علی پایمرد
  حکمت اله مرادی موگرمون
  مرتضی متانت
  زینب دهداری
Collapse   سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد   سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
  صادق شریفی
Collapse   بهداشت دهان ودندان   بهداشت دهان ودندان
  سیده رقیه فاطمی
Collapse   آموزشگاه بهورزی   آموزشگاه بهورزی
  فریده فیاضی
  زهره دیلمی
  فاطمه علیمرادی
  فاطمه محمدی
  صفیه مختاری
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  زینب جودان
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  زهره دیلمی
Collapse   بهبود تغذیه جامعه   بهبود تغذیه جامعه
  آذین صبوری
Collapse   بهداشت مدارس   بهداشت مدارس
  سیده رقیه فاطمی
Collapse   پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی   پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی
Collapse   خانه های بهداشت   خانه های بهداشت
Collapse   عامری   عامری
  غلامشاه انصاری مقدم
  صغری غلامی
  رقیه آقاجری
  شیرزاد خدری
Collapse   بنه خاطر   بنه خاطر
  فاطمه عباسیان
Collapse   کنارکوه   کنارکوه
  بمانجان تنگستانی
Collapse   بیدو   بیدو
  صدیقه طوفانی
Collapse   بنه اسماعیل   بنه اسماعیل
  منا کاوی نژاد
  علی تائی
Collapse   ضمیمه سیامکان   ضمیمه سیامکان
  محمد بهبهانی
  سیده زهرا موسوی
Collapse   گاوزرد   گاوزرد
  شیرزاد خدری
  زیور جوهری
Collapse   والفجر   والفجر
  کبری خضری
Collapse   بوالفتح   بوالفتح
  علی عارفی
  نرگس لیراوی دیلمی
Collapse   لیلتین   لیلتین
  رضا سراجی
  زهرا سراجی
Collapse   حصار   حصار
  ابراهیم زیارتی
  فریبا امیرلیراوی
Collapse   مراکز بهداشتی و درمانی   مراکز بهداشتی و درمانی
Collapse   مرکز امام رضا   مرکز امام رضا
  اسماعیل جوکاری
  دکتر محمد حسین پورابراهیم
  دکتر محمد محمد پور
  دکتر سولماز نجفی
  دکتر هنگامه محمدی
  اسماعیل جوکاری
  مجمدباقر محتجب
  طاهره بازودار
  وحیده کفائی
  جواهر جوکار
  سیده مریم حسینی
  مریم حمادی
  مدینه خلیلی
  صدیقه بیگم شکری
  غلامرضا حسین زاده فرد
  لیلا پاپری مقدم
  علی صادقیان
  عبدالرحمان وحیدی پناه
  غلامعباس قزل بیگلو
  راضیه بوستان پردازی
  عصمت لیراوی
  مریم توکل
  مریم نعمتی
  احمد احمد زاده
  علی شیرخارا
Collapse   کلینیک دیابت   کلینیک دیابت
  علی صادقیان
  آذین صبوری
  دکتر عطاءله رشیدی
Collapse   مرکز حضرت فاطمه   مرکز حضرت فاطمه
  مژگان حمیدی
  دکتر سیده فاطمه فاطمی
  اسفندیار همتی
  مسلم بهبهانی
  معصومه داوودی
  زینب زارعی
  مرضیه بشیری
  سیده حکیمه محمدی مطلق
  خدیجه ترکزاده
  سمیه دریانورد
  نعمت اله حیدری
  مرتضی صاحبی
  دکتر رقیه احمدی
  فاطمه عباسیان
  نرگس لیراوی دیلمی
  فاطمه حقیقت
  دکتر زهرا قنواتی پور
Collapse   مرکز شهید حسینی زاده امام حسن   مرکز شهید حسینی زاده امام حسن
  اسفندیار همتی
  دکتر نسیرن مغانلو
  دکتر فاطمه صادقی
  دکتر روناک دزفولیان
  دکتر سیده مهزاد بلادی مقدم
  شمسی منصوری
  علیرضا خواجه گیری
  ختن حسینی
  لیلا لهراسبی
  شکراله علیمرادی
  عبدالعلی مجرد
Collapse   مرکز امام سجاد(ع) سیامکان   مرکز امام سجاد(ع) سیامکان
  دکتر زهرا خضری
  نگین عطایی
  فاطمه بهبهانی
  عبدالعلی اکبری

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >