کارگزینی


شرح وظايف واحد كارگزيني :

- اعلام مانده مرخصي
- تنظيم ليست اضافه كاري به صورت ماهيانه
- تنظيم ليست لباس، جيره، مسكن و عيدي پرسنل وارسال به امور مالي
- ثبت مرخصي به صورت روزانه( استحقاقي، استعلاجي و...)
- تايپ ماموريت هاي پرسنل به صورت ماهيانه و ارسال به امور مالي
- بررسي ماهيانه سيستم حضور وغياب وارائه گزارش به رياست شبكه
- صدور احكام تجمعي( رسمي، پيماني،طرحي وقراردادي)
- ارائه گواهي انجام كار شبكه ومراكز و اورژانس  
-  ارزشيابي ساليانه مديران،سرپرستان،كارشناسان،كاركنان        
- تنظيم برنامه زمانبندي پايش حضور وغياب مراكز بهداشتي ودرماني
- تنظيم فايل مربوط به كليه آيتم هاي حقوقي كارمند به صورت پاور پوينت
- صدور تقدير نامه جهت پرسنل
- انجام امور مربوط به تسهيلات رفاهي دانشگاه
- صدور احكام موردي (از قبيل عائله مندي ،اولاد ، بدون حقوق و....)
- برگزاري آزمون بكارگيري نيروهاي قراردادي شبكه و بيمارستان وپيگيري تمام امور مربوطه از ثبت نام شركت كنندگان تا برگزاري آزمون( يكي از فعاليتهاي اجرايي واحد)
 - انجام كليه امور مربوط به بازنشستگان  
- مكاتبات و نامه نگاريهاي روزانه
- تشكيل كميته تحول اداري و تنظيم صورتجلسه هاي كميته 
- امور مربوط پرسنل طرح از شروع بكار تا تسويه
 


چارت سازمانی کارگزینی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >