کارپردازی


شرح وظایف کارپرداز:

1- استعلام بها قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
2- در يافت درخواستهاي خريد كه از سوي مقام مافوق ارجاع ميگردد
3- تهيه و تنظيم صورت مجلسهاي مربوط به ترخيص كالا و ارائه آن به اداره متبوع
4- نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد متبوع و راهنمائي كاركنان تحت سرپرستي


چارت سازمانی کارپردازی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >