کلینیک دیابت


معرفی کلینیک دیابت:

مسئول کلینیک: علی صادقیان

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

 خدمات کلینیک:

1-تحت پوشش قرار دادن بیماران دیابتیک شهری و روستایی

2--تشکیل پرونده جهت کلیه بیماران و اجرای برنامه های آموزشی گروهی وچهره به چهره-رژیم درمانی توسط کارشناس تغذیه یک روز در هفته

3–ارجاع بیماران دارای عوارض ثانویه به پزشک متخصص

4-ارجاع بیماران جهت انجام آزمایشات کنترل قند خون هر ماه یکبار

تعداد بیماران تحت پوشش کلینیک: 608 نفر

تعداد بیماران شهری: 461 نفر

تعدادبیماران روستایی: 147 نفر

آدرس: بندردیلم- خیایبان شریعتی-مرکز بهداشتی درمانی امام رضا(ع)- کلینیک دیابت

تلفن: 07724243882


چارت سازمانی کلینیک دیابت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >