امور دارویی


 

شرح وظایف:

 مطالعه و بررسي ثبات شكل داروئي با گذشت زمان
 مطالعه و بررسي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي مربوط به امور دارو و تهيه طرحها و پيشنهادات اصلاحي
 رسيدگي اوليه به مدارك ارائه شده جهت صدور پروانه ها
 انجام آزمايشهاي ميكروبيولوژي از فراورده هاي داروئي
تنظيم مقررات موضوعه
كنترل وتعيين مقدار مواد موثر در فراورده هاي داروئي كه داراي يك ماده موثر باشند
 انجام امور فني و اداري تحت نظر سرپرست در صورت لزوم
 شركت در كميته هاي داروئي و ارائه نظرهاي مشورتي در صورت لزوم
 بررسي صحت روش كنترل محصولات اختصاصي كه توسط سازندگان ارائه مي شود 
انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق


چارت سازمانی امور دارویی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >