نقشه سایت شبكه بهداشت و درمان ديلم
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse تاریخچهتاریخچه
تاریخچه شبکه
تاریخچه بندردیلم
Collapse حوزه مديريتحوزه مديريت
رییس شبکه
معاونت بهداشتی
ساختار سازمانی شبکه
نقشه جغرافیایی شبکه
Collapse واحد هاي بهداشتیواحد هاي بهداشتی
Collapse واحد گسترشواحد گسترش
پزشک خانواده
آموزش ضمن خدمت
رابطین بهداشتی
سلامت خانواده
آموزش سلامت
آموزشگاه بهورزي
پیشگیری و مبارزه با بيماريها
بهداشت محيط و حرفه ای
بهداشت مدارس
بهبود تغذيه
سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
بهداشت دهان و دندان
نظارت بر درمان
امور دارويي
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
كارگزيني
Collapse انبار انبار
انبار کالا
انبار دارویی
Collapse دبيرخانهدبيرخانه
بایگانی
درآمد و اسنادپزشکی
کارپردازی
تاسیسات
اموال
خدمات اداری
امور مالی
واحد آمار
فنآوری اطلاعات
روابط عمومي
حراست
Collapse پايگاه ها و مراكز بهداشتي درمانيپايگاه ها و مراكز بهداشتي درماني
Collapse مراکز بهداشتی درمانیمراکز بهداشتی درمانی
Collapse امام رضاامام رضا
کلینیک دیابت
حضرت فاطمه
شهید حسینی زاده امام حسن
امام سجاد سیامکان
Collapse خانه های بهداشتخانه های بهداشت
عامری
بنه خاطر
کنارکوه
بیدو
بنه اسماعیل
ضمیمه سیامکان
گاوزرد
والفچر
بوالفتح
لیلتین
حصار
Collapse پایگاههای اورژانسپایگاههای اورژانس
شهری 115
جاده ای حصار
جاده ای مظفری
پایگاه مراقبت مرزی و بهداشتی
Collapse واحد کنترل و نظارت ‌بر موادغذايي،آرايشي‌و بهداشتيواحد کنترل و نظارت ‌بر موادغذايي،آرايشي‌و بهداشتي
شکایات مردمی
Collapse مقالاتمقالات
مقالات پژو هشی
سامانه سلامت ايرانيان
فرم تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
نظرسنجی
انجمن اسلامی و پایگاه خاتم انبیاء
پیوندها
اطلاعيه ها و بخشنامه ها
اخبار و رویدادهای خبری
راهنماي تلفن
تماس با ما
آلبوم تصاویر
< >